Snelle verzending
Chaga specialist
Biologische producten
30 dagen garantie
Gratis verzending v.a. €50,-

Privacy & Cookies

Privacy & Cookies van Puur Nordic, gevestigd aan Commandeurstraat 46, 8442AV, Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://puurnordic.com/
Commandeurstraat 46, 8442AV, Heerenveen, KvK 73646792,  BTW NL002478772B58, NL77 BUNQ 2205 9414 45

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Puur Nordic verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@puurnordic.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Puur Nordic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming:
Puur Nordic neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur
Nordic) tussen zit. Puur Nordic gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Puur Nordic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden:
Puur Nordic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Puur Nordic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Puur Nordic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Puur Nordic en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puurnordic.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Puur Nordic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Puur Nordic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@puurnordic.com

Puur Nordic kan cookies, webbakens, trackingpixels en andere trackingtechnologieën gebruiken wanneer u onze website www.puurnordic.com bezoekt, inclusief elk ander mediavorm, mediakanaal, mobiele website, of daarmee verbonden of verbonden mobiele applicatie om de Site en verbeter uw ervaring. We behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt” -datum van dit Cookiebeleid bij te werken. Alle wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het bijgewerkte Cookiebeleid op de Site en u doet afstand van het recht om een ​​specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging of aanpassing te ontvangen.

U wordt aangemoedigd om dit Cookiebeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U wordt geacht op de hoogte te zijn gesteld, bent onderworpen aan en wordt geacht de wijzigingen in een herzien Cookiebeleid te hebben geaccepteerd door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop een dergelijk herzien Cookiebeleid is gepubliceerd.

Gebruik van cookies

Een “cookie” is een reeks informatie die u een unieke identificatiecode geeft die we op uw computer opslaan. Uw browser biedt vervolgens die unieke identificatiecode die u elke keer dat u een zoekopdracht op de site indient, moet gebruiken. We gebruiken cookies op de site om onder andere de door u gebruikte services bij te houden, registratie-informatie vast te leggen, uw gebruikersvoorkeuren vast te leggen, u ingelogd te houden op de site, aankoopprocedures te vergemakkelijken en de pagina’s die u bezoekt te volgen. Cookies helpen ons te begrijpen hoe de site wordt gebruikt en verbeteren uw gebruikerservaring.

Soorten cookies

De volgende soorten cookies kunnen worden gebruikt wanneer u de site bezoekt:

Advertentiecookies

Advertentiecookies worden door adverteerders en advertentieservers op uw computer geplaatst om advertenties weer te geven die u waarschijnlijk interesseren. Met deze cookies kunnen adverteerders en advertentieservers informatie verzamelen over uw bezoeken aan de site en andere websites, de advertenties afwisselen die naar een specifieke computer zijn gestuurd en bijhouden hoe vaak een advertentie is bekeken en door wie. Deze cookies zijn gekoppeld aan een computer en verzamelen geen persoonlijke informatie over u.

Analytics-cookies

Analytics-cookies houden in de gaten hoe gebruikers de site hebben bereikt en hoe ze omgaan met en zich eenmaal verplaatsen op de site. Deze cookies laten ons weten welke functies op de site het beste werken en welke functies op de site kunnen worden verbeterd.

Onze cookies

Onze cookies zijn “first-party cookies” en kunnen permanent of tijdelijk zijn. Dit zijn noodzakelijke cookies, zonder welke de site niet correct werkt of bepaalde functies en functionaliteiten niet kan bieden. Sommige hiervan kunnen handmatig worden uitgeschakeld in uw browser, maar kunnen de functionaliteit van de site beïnvloeden.

Personalisatie cookies

Personalisatiecookies worden gebruikt om terugkerende bezoekers van de site te herkennen. We gebruiken deze cookies om uw browsegeschiedenis, de pagina’s die u hebt bezocht en uw instellingen en voorkeuren bij elk bezoek aan de site vast te leggen.

Beveiligingscookies

Beveiligingscookies helpen bij het identificeren en voorkomen van beveiligingsrisico’s. We gebruiken deze cookies om gebruikers te authenticeren en gebruikersgegevens te beschermen tegen onbevoegde partijen.

Cookies voor sitebeheer

Sitebeheercookies worden gebruikt om uw identiteit of sessie op de site te behouden, zodat u niet onverwacht wordt afgemeld en alle informatie die u invoert, van pagina tot pagina wordt bewaard. Deze cookies kunnen niet afzonderlijk worden uitgeschakeld, maar u kunt alle cookies in uw browser uitschakelen.

Cookies van derden

Cookies van derden kunnen op uw computer worden geplaatst wanneer u de site bezoekt door bedrijven die bepaalde diensten aanbieden die wij aanbieden. Met deze cookies kunnen derde partijen bepaalde informatie over u verzamelen en volgen. Deze cookies kunnen handmatig worden uitgeschakeld in uw browser.

Controle cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies echter verwijderen of weigeren in de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat een dergelijke actie de beschikbaarheid en functionaliteit van de site kan beïnvloeden.

Voor meer informatie over het beheren van cookies, controleert u de instellingen van uw browser of apparaat voor hoe u cookies kunt beheren of weigeren, of bezoekt u de volgende links:

 • Apple Safari
 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Android (Chrome)
 • Braam
 • Iphone of Ipad (Chrome)
 • Iphone of Ipad (Safari)
 • Daarnaast kunt u zich afmelden voor sommige cookies van derden via de Opt-Out Tool van Network Advertising Initiative.

Andere tracking-technologieën

Naast cookies kunnen we webbakens, pixeltags en andere trackingtechnologieën op de site gebruiken om de site aan te passen en uw ervaring te verbeteren. Een “webbeacon” of “pixeltag” is een klein object of afbeelding die is ingesloten in een webpagina of e-mail. Ze worden gebruikt om het aantal gebruikers bij te houden dat bepaalde pagina’s heeft bezocht en e-mails heeft bekeken, en om andere statistische gegevens te verzamelen. Ze verzamelen slechts een beperkte set gegevens, zoals een cookienummer, tijd en datum van de pagina of e-mailweergave, en een beschrijving van de pagina of e-mail waarop ze zich bevinden. Webbakens en pixeltags kunnen niet worden geweigerd. U kunt het gebruik ervan echter beperken door de cookies te beheren die ermee communiceren.

Dit Cookiebeleid is opgesteld door de Cookie Consent Manager van Termly.

Puur Nordic is specialist in Scandinavische Superfoods, Supplementen, Chaga, Natuurlijke Cosmetica & Gezondheidsproducten

3mfy4sdxun3n44w6p9jmknmkq3gg666adsgzpkadkp4qsmjqpj9awpibioqs8533ruyq5gm62z67fhpvny4gmj7tkinp9h69jxw